Online hulp belastingaangifte M-biljet, M-formulier
logo Bab - Belastingadvies buitenland

10 belangrijke vragen over
emigreren en de Nederlandse belastingdienst

“Zorg dat wanneer u gaat migreren de zaken met de Nederlandse belastingdienst op orde zijn. Door de juiste vragen te stellen zult u zich goed voor kunnen bereiden.”

Als u naar het buitenland migreert of juist (terug) naar Nederland is het belangrijk om uw zaken met de Nederlandse belastingdienst goed op orde te hebben. Doet u dit niet, dan kunnen de financiele gevolgen groot zijn.

Om u goed voor te bereiden, is het belangrijk om te weten wat u in de toekomst kunt verwachten. Dit doet u door de juiste vragen te stellen. Annet van Bab – belastingadvies buitenland biedt u een handvat met 10 belangrijke vragen over emigreren en de Nederlandse belastingdienst.

Profielfoto van Annet, Nederlandse belastingadviseur voor migratie buitenland.

Annet
Belastingadviseur


Mijn naam is Annet voormalig ambtenaar bij de Nederlandse belastingdienst, gespecialiseerd in de migratie van particulieren van en naar het buitenland.


10 belangrijke vragen die u zou moet stellen over emigreren en de Nederlandse belastingdienst

1. Wanneer en waarom ontvang ik over het jaar van migratie een uitnodiging van de belastingdienst met het M-formulier?

Als u maar een deel van het jaar in Nederland heeft gewoond, moet u over dat jaar aangifte doen via het M-formulier. Dit is het geval wanneer u gaat emigreren uit Nederland of immigreren (remigreren) naar Nederland. De M op het formulier staat dan ook voor Migratie. Lees meer

2. Moet ik na mijn migratiejaar belasting aangifte (blijven) doen in Nederland?

Of u in Nederland belastingaangifte moet blijven doen vanuit het buitenland is volledig afhankelijk met de afspraken van het land waarin u woont. Hierbij spelen factoren als inkomsten uit werk, pensioen, uitkering, schenking, erfenis, etc. Wanneer u twijfelt is het altijd verstandig om met een belastingadviseur contact op te nemen. Zo voorkomt u onverwachtse naheffing, belastingrentes en hoge boetes.

3. In welk land moet ik belasting afdragen?

In welk land u belasting moet afdragen is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hierbij spelen factoren als, waneer bent u geïmmigreerd of gaat u emigreren; Ontvangt u inkomsten uit werk, pensioen, uitkering, schenking of erfenis vanuit Nederland of het buitenland; Bent u gedetacheerd; Ontvangt u studiegeld; Heeft u een detacheringscontract of in het land waar u werkt en ga zo maar door. Komt u er niet uit dan kan Bab – belastingadviesbuitenland dit voor u uitzoeken.

4. Ik hoef geen belasting (meer) af te dragen in Nederland moet ik dan nog steeds aangifte blijven doen?

Zelfs als u geen belasting (meer) in Nederland hoeft af te dragen, kan het zijn dat u in de toekomst een uitnodiging van de belastingdienst ontvangt. Ook kan een verandering in uw persoonlijke leefsituatie ervoor bijdragen dat u (weer) belastingaangifte in Nederland moet doen.

Of u moet gaan betalen is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld, de afspraken die zijn gemaakt met het land waarin u woont; gaat u pensioen ontvangen; ontvangt u een schenking of erfenis, en ga zo maar door.

Komt u er niet uit dan kan Bab u helpen.

5. Wat zijn de belastingtechnische gevolgen voor mijn pensioen bij emigreren naar het buitenland?

Ook op deze vraag is het antwoord afhankelijk van uw persoonlijke situatie en afspraken die tussen de landen gemaakt zijn. Bab – belastingadvies buitenland geeft ook advies bij pensioen en overheidszaken.

6. Behoud ik het recht op toeslagen en/of het kindgebonden budget in het buitenland?

Het is goed mogelijk dat u het recht op bepaalde toeslagen zoals het kindgebonden budget mag behouden wanneer u naar het buitenland emigreert. Maar ook hierop is geen eenvoudig antwoord te geven. Wilt u weten of u nog steeds recht heeft op toeslagen? Vraag het de belastingadviseur.

7. Waarom ontvang ik een conserverende aanslag bij emigratie?

Hebt u in Nederland pensioenrechten opgebouwd, of trok u de premies voor uw pensioen af van uw inkomen? Dan hebt u een fiscaal voordeel gehad. Als u emigreert, leggen wij voor het bedrag van dit fiscale voordeel een conserverende aanslag op.

8. Waarom krijg ik het Niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNbi) toegestuurd?

De belastingdienst stuurt u het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ als u of uw partner niet in Nederland woont en een toeslag ontvangt. Of als u of een gezinslid niet in Nederland woont, en een verdragsbijdrage betaalt aan het CAK.

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepaalt de belastingdienst de definitieve hoogte van uw toeslag(en). Daarnaast wordt deze informatie naar het CAK doorgestuurd. Het CAK bepaalt hiermee de definitieve hoogte van uw bijdrage.

Doet u geen opgaaf wereldinkomen, dan bepaalt de belastingdienst uw wereldinkomen zelf. Dit kan nadelig voor u zijn. U moet uw toeslag dan misschien terugbetalen.

9. Kan ik na zoveel jaar wonen in het buitenland ineens een uitnodiging van de Nederlandse belastingdienst verwachten en waarom?

Zelfs als u geen belasting in Nederland hoeft af te dragen, kan het zijn dat u een uitnodiging ontvangt. Deze kan nog een aantal jaren na uw emigratie toegestuurd worden. Zorg er daarom voor dat de belastingdienst altijd op de hoogte is van uw huidige woonadres, zodat u op de hoogte blijft.

10. Ik heb in het buitenland een uitnodiging gehad van de Nederlandse belastingdienst. Wat gebeurt er als ik dit negeer?

Het negeren van een uitnodiging kan leiden tot een opgelegde aanslag, belastingrentes, aanmaningskosten, boetes en zelfs beslaglegging. Zorg er daarom altijd voor dat de belastingdienst altijd op de hoogte is van uw huidige woonadres. Op die manier blijft u op de hoogte.

Zelfs als u niets doorgeeft heeft u grote kans om gevonden te worden. Zo bestaan er bijvoorbeeld internationale afspraken tussen landelijke incassobureaus, meldingen bij douanes, enz. Een belastingschuld vervalt na vijf jaar. Maar in de praktijk wordt deze termijn verlengd door bijvoorbeeld een aanmaning. Wanneer u niet uw nieuwe adres door geeft, zal deze op uw oude aankomen. Deze manier van verlengen wordt als rechtsgeldig gezien.

En onthoud :”Al vergeet u de belastingdienst, de belastingdienst vergeet u niet.”

Waar vind ik antwoord?

U kunt meer informatie vinden in het archief van Bab. Bab – Belastingadvies buitenland helpt u graag bij al uw Nederlandse belastingaangifte, ook vanuit het buitenland. Tevens biedt Bab persoonlijk advies bij overheidszaken, pensioen, toeslagen (tijdelijk) werken, wonen en migreren van of naar het buitenland.

Wilt u van de diensten van Bab gebruik maken, vraag dan de gratis en vrijblijvende offerte aan.

logo Bab - Belastingadvies buitenland

De online belastingadviseur, ook vanuit het buitenland.

Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!