migreren naar het buitenland, paspoort, koffer, gitaar, schoenen
logo Bab - Belastingadvies buitenland

5 antwoorden op vragen over de Nederlandse belasting met betrekking tot migreren naar het buitenland

1. Behoud ik mijn recht op zorgtoeslag en/of het kindgebonden budget wanneer ik naar het buitenland verhuis?

In sommige gevallen kunt u in het buitenland het recht op toeslagen en/of kindgebonden bugdet behouden. Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke leefsituatie en de afspraken met het betreffende land.

Wilt u weten of dit ook in uw geval is, dan kan de belastingadviseur dit voor u uitzoeken.

2. Wordt de wijziging van mijn toeslagen bij de belastingdienst automatisch doorgevoerd wanneer ik naar het buitenland migreer?

Ja en nee. Uiteindelijk zal de belastingdienst wijzigingen in de toeslagen na berekening van de definitieve belastingaanslag automatisch doorvoeren. Dit kan enkele maanden tot maximaal drie jaar duren.

Daarom is het belangrijk dat u, voordat u naar het buitenland verhuist een herberekening doet (of laat doen) van de voorlopige toeslag. Deze is o.a. afhankelijk van uw inkomen; In welk land u gaat wonen; En voor welk deel van het jaar u belasting moet afdragen.

Wanneer u de berekening niet (goed) uitvoert, loopt u het risico dat u bij de aanslag de gehele toeslag terug moet betalen.

3. Verloopt de wijziging van mijn woongegevens bij de overheidsinstantie automatisch wanneer ik naar het buitenland verhuis?

Zodra u naar het buitenland verhuist, moet u bij de uitschrijving van de Nederlandse bevolkingsregister uw nieuwe woonadres opgeven.

De gemeente meldt uw verhuizing in het BRP, Basisregistratie Personen. Alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak, waaronder de belastingdienst, worden via dit register ingelicht.

4. Gefeliciteerd, u verhuist van uw huurhuis in het buitenland naar de nieuwe koopwoning. U heeft de adreswijziging netjes doorgegeven aan de lokale (buitenlandse) gemeente. Alle instanties inclusief de Nederlandse belastingdienst zijn nu toch ingelicht?

Het antwoord is nee. Omdat u niet vanuit een Nederlandse gemeente verhuist, worden wijziging in uw leefsituatie niet langer in het BRP geregistreerd. 

Zorg dus dat wanneer u in het buitenland verhuist alle Nederlandse instanties individueel, dus ook de belastingdienst hierover inlicht. Doet u dit niet dan zal al uw post, eventuele rekeningen en belastingaanslagen op het oude adres blijven aankomen. Hierdoor blijft u onbedoeld ongeïnformeerd. Dit kan leiden tot een opeenstapeling van rekeningen, aanmaningskosten en toren hoge boetes.

De gevolgen zullen duidelijk worden bij een nieuwe adreswijziging, zodra u terug naar Nederland migreert of aangehouden wordt bij een grenscontrole.

5. Ik verkoop mijn huis in Nederland vanuit het buitenland (Zweden). Dan betaal ik toch ook belasting in Nederland?

Zodra u als woonachtig in het buitenland staat geregistreerd, kan het zijn dat wanneer u vastgoed in Nederland verkoopt, al dan niet voordelig, winst of verkopersbelasting in uw nieuwe woonland moet afdragen.

Zweden is hier een voorbeeld van. Deze heft haar bewoners een winstbelasting van maar liefst 22% over de verkoop van vastgoed. Ook wanneer deze zich in het buitenland bevindt. In dit geval is het dus voordeliger om eerst uw huis in Nederland te verkopen voordat u zich inschrijft bij de gemeente in Zweden.

Mijn vraag en antwoord staan er niet bij?

In het archief van Bab treft u nog meer vragen en antwoorden aan over belasting, pensioen en overheidszaken. Het kan zijn dat wat u zoekt er niet bij staat. Dit komt omdat in veel gevallen het onderwerp afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. In dat geval adviseer ik u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Bab – Belastingadvies buitenland biedt antwoord op al uw vragen.

Bab – Belastingadvies buitenland biedt persoonlijk advies met betrekking tot pensioen, (tijdelijk) werken, wonen, toeslagen en migratie van of naar het buitenland. Ook met het invullen van uw belastingaangifte (M-formulier) vanuit het buitenland, kan Bab u professionele hulp bieden.

logo Bab - Belastingadvies buitenland

De online belastingadviseur, ook vanuit het buitenland.

Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!