Wijn meenemen naar Zweden

Hoeveel alcohol mag je meenemen naar Zweden?

Wanneer je vanuit een ander EU-land Zweden in komt, mag je een onbeperkte hoeveelheid aan alcoholische dranken meenemen.

Goed nieuws voor de liefhebbers. Wanneer je vanuit een ander EU-land Zweden inreist mag je voor eigen gebruik, een onbeperkte hoeveelheid aan alcoholische dranken invoeren. Onderstaand vind je de douane regels en voorwaarden die opgelegd zijn door de Zweedse overheid.

Invoer van alcohol voor persoonlijk gebruik op reis

Onder de volgende omstandigheden mag u alcohol belastingvrij meenemen naar Zweden als u vanuit een ander EU-land reist (regels voor niet-EU-landen zijn van toepassing op bepaalde regio’s buiten het fiscale gebied van de EU, zoals de Åland-eilanden en de Canarische Eilanden):

  • de alcohol is bedoeld voor persoonlijk gebruik (dus voor uzelf of voor uw gezin)
  • u vervoert de goederen persoonlijk naar Zweden
  • en je bent minimaal 20 jaar oud

Er is geen beperking aan de hoeveelheid alcohol die u mee mag nemen, maar deze moet voor uw persoonlijk gebruik of voor uw gezin zijn. U mag ook alcohol meenemen voor een feest (bijvoorbeeld een bruiloft of verjaardag) waarbij u alcohol schenkt.

Niveaus om te helpen bepalen of de invoer voor persoonlijk of commercieel gebruik is

Lag (1994:1564) om alkoholskatt (de Zweedse wet op de accijns op alcohol) legt niveaus vast die kunnen worden gebruikt om te bepalen of de invoer voor persoonlijk of commercieel gebruik is. Deze niveaus zijn 10 liter sterke drank, 20 liter versterkte wijn, 90 liter wijn en 110 liter bier. De niveaus mogen alleen worden gebruikt als een van de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van een algemeen oordeel.

Definities

  • Sterke drank – dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 %
  • Versterkte wijn – dranken met een alcoholgehalte van meer dan 15 %, maar niet meer dan 22 %
  • Wijn – niet-versterkte wijn en andere alcoholische dranken dan bier, met een alcoholgehalte tussen 3,5 % en 15 %
  • Bier – dranken met een alcoholgehalte van meer dan 3,5 %

Het is aan het oordeel van de individuele douanebeambte of de alcohol waarschijnlijk voor persoonlijk gebruik bestemd is, of dat het om commerciële import gaat.

Daarom geeft de Zweedse douane geen voorafgaande kennisgeving over de vraag of de invoer van alcohol als persoonlijk of commercieel gebruik moet worden beschouwd.

Alcohol bestellen voor persoonlijk gebruik

Vanaf 1 juli 2008 is het toegestaan ​​om alcohol mee te nemen via een commerciële vervoerder, zoals een transportbedrijf of een andere onafhankelijke tussenpersoon, zoals een vriend of buurman. De koper moet voorafgaand aan het transport de Zweedse belastingdienst op de hoogte stellen en een zekerheid stellen. Als u via een andere partij alcohol bestelt, moet u Zweedse alcoholbelasting betalen.

De persoon die de goederen vervoert, moet ook een vereenvoudigd begeleidend document meenemen met informatie over de leverancier, ontvanger, transporteur en een beschrijving van de goederen.

Er moet Zweedse alcoholbelasting worden betaald, anders wordt de alcohol in beslag genomen door de Zweedse douane.

Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de alcoholbelasting?

• De Zweedse alcoholbelasting wordt door de verkoper betaald als de alcohol wordt vervoerd door de verkoper of door een door de verkoper in dienst genomen agent. Dit wordt verkoop op afstand genoemd en is gebruikelijk wanneer het transport bij de prijs van de goederen is inbegrepen.

• De Zweedse alcoholbelasting wordt door de koper betaald als de koper persoonlijk het transport van alcohol naar Zweden regelt (ongeacht of het commercieel wordt vervoerd of door een vriend of buur). De koper moet de Zweedse belastingdienst voorafgaand aan het transport op de hoogte stellen en indienen een beveiliging.

Meer informatie over registratie, zekerheden en vereenvoudigde begeleidende documenten kunt u vinden op de website van de Zweedse belastingdienst.

Alcohol als geschenk

Als particulier kunt u zonder kosten losse zendingen met alcohol uit een land binnen de EU cadeau krijgen. Dit geldt echter alleen als het geschenk afkomstig is van een andere particulier en voor uw persoonlijk gebruik is.

Alcohol voor commercieel gebruik

Als u alcohol voor commercieel gebruik meeneemt naar Zweden, moet u over een vergunning van de Zweedse belastingdienst beschikken en moet u Zweedse alcoholbelasting betalen.

Bron: tullverket

Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!