Meeliften via AOW en CAK
persoonsnummer & zorgverzekering aanvragen in Zweden

Gezellig koppel Zweden

Ik ben Hanneke van der Kolk en woon sinds 1 juni 2022 in Zweden. Samen met mijn man en hond zijn we naar Zweden geëmigreerd. In Nederland was ik werkzaam als maatschappelijk werker en daar ben ik mee gestopt vanwege het vertrek naar Zweden. Mijn man is met pensioen.

Zweeds persoonsnummer aanvragen met AOW

Op basis van het AOW/pensioen van mijn man hebben wij met het S1 formulier van het CAK in Zweden een persoonsnummer aangevraagd.

Document S1/121 aanvragen via het CAK

Hiermee hebben we recht op zorg in het nieuwe woonland, ook als het persoonsnummer nog niet is afgegeven. Omdat we hier geen gebruik van hebben gemaakt weet ik niet hoe de praktijk is. Maar dit is ons verteld door het CAK en het servicekantoor. Hier hebben we op vertrouwd, maar het was wel een beetje spannend. Ik denk dat het altijd verstandig is alle facturen te vragen en te bewaren.  

Voorwaarden aanvraag Zweeds persoonsnummer

Op dit moment is het pensioen en de AOW ons inkomen. Voor de aanvraag van een persoonsnummer hoef je niet de Zweedse nationaliteit te hebben, maar je moet wel kunnen aantonen dat je inkomen ontvangt dan wel een bepaald bedrag eigen vermogen hebt.

Het aanleveren van documenten voor ‘Skatteverket’

Om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen hebben wij kopietjes ingeleverd van het bewijs van de CAK regeling (S1/121 document), ons maandelijkse inkomen, ons vermogen, een bewijs dat wij in Nederland werkzaam waren en een zorgverzekering hadden en betaalden.

Daarnaast hebben we aangetoond dat wij getrouwd zijn (huwelijksakte) maar is de aanvraag wel individueel gedaan. Ook de uitschrijving van de gemeente en onze geboorteakten waren nodig. Dit hoorde echt bij de voorbereiding voor de emigratie in Nederland.  

Migratieadvies & (alternatieve) aanvraagmethode

We zijn hierbij in Zweden geholpen door een servicekantoor, wij wisten bijvoorbeeld niet dat de aanvragen van ons persoonsnummer apart ingediend moesten worden. Dit heeft ons wel tijd bespaard en daarnaast hadden we hierdoor een contactpersoon waar we terecht konden met vragen over de aanvraag.  

Van de overwaarde van het huis hebben we hier in Zweden een half jaar geleden een huis gekocht en hebben dit ook gebruikt om in het eerste jaar een huis te huren en te leven. We hadden ook de optie om op basis van eigen vermogen te emigreren maar hebben gekozen voor de CAK-route omdat dit makkelijker was op dat moment.  

Verzekeren via CAK Nederland voor zorg in Zweden

Wij zijn via het CAK verzekerd voor zorg (Zilveren kruis) en kunnen daarom eventuele zorg in Nederland direct vergoed krijgen. Hiervoor betalen wij maandelijks de verdragsbijdrage.

Meeliften als partner via de CAK-regeling

Ik lift mee met de regeling van het CAK, dit moest het nieuwe woonland wel formeel goedkeuren. Ons persoonsnummer ontvingen wij 6-8 weken na de aanvraag. Daarna deden we beiden een aanvraag bij de ‘försäkringkassan’ om geregistreerd te staan in het Zweedse (zorg) systeem.

Mijn man ontving ongeveer 6 maanden later een schriftelijke bevestiging dat deze aanvraag was goedgekeurd.  

Försäkringkassan en SVB onderzoek

Omdat ik niet met pensioen ben werd er extra onderzoek gedaan naar mijn werkzame leven in Nederland via de SVB (sociale verzekeringsbank). Het gaat niet alleen om het zorgsysteem maar om het gehele (sociale) zekerheidstelsel. 

Hiervoor was ook contact nodig tussen mij en de consulent van de ‘försäkringkassan’. Om het proces te bespoedigen heb ik op verzoek contact opgenomen met de SVB. Ze moesten een digitale handeling doen via hun gezamenlijke systeem. Dit werd meteen gedaan en was geen enkel probleem.

Daarna was het nog wel even wachten op de formele bevestigingsbrief. Alles bij elkaar duurde dit 1 jaar. Het was een mooi moment toen de brief in de brievenbus lag.

Aanmelden bij de Zweedse zorgverleners

Na de bevestiging van inschrijving bij het zorgsysteem in Zweden had ik een ziekenhuisconsult nodig. Hier vroeg men of ik geregistreerd stond bij de ‘försäkringkassan’. Dit was het geval. Via een digitale handeling werd het bedrag automatisch gedeclareerd.

Het systeem van de tandarts bleek wat ingewikkelder, in ons geval een privékliniek. Bij een controle bleken we niet in het systeem te staan, waardoor we de factuur zelf moesten betalen. Achteraf was dit een onjuistheid vanuit de tandartskliniek, want we waren weldegelijk geregistreerd. Helaas hebben we de tandartsvergoeding nooit teruggekregen. Maar deze kosten zijn uiteraard niet te vergelijken met eventuele ziekenhuiskosten. 

Voor deze aanvraag heeft het ons geholpen om naar een lokaal servicekantoor te gaan.

Onze ervaring met het zorgstelsel

Tot nu toe zijn wij erg tevreden met het Zweedse zorgsysteem. Ik heb eenmalig een bezoek aan het ‘vardcentral’ gebracht. Dit heb ik als laagdrempelig ervaren. Ik kon zonder afspraak komen en na betaling van een eigen bijdrage van 150 SEK in de wachtkamer plaatsnemen.

Vervolgens ben ik beoordeeld door een verpleegkundige en een arts. Daarbij kreeg ik advies met praktische tips. In mijn geval geen doorverwijzing. In Nederland zou een doorverwijzing via de huisarts of assistente de normale route zijn geweest.

Ik vermoed wel dat hier wat minder makkelijk wordt doorverwezen naar een specialist, maar dat vul ik in. Ik heb voor de toekomst wel vertrouwen in het Zweedse systeem, maar vindt het ook een prettig idee dat ik altijd recht heb om mijn zorg in Nederland te halen. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is.  

Belasting betalen in Nederland en Zweden

Op dit moment zitten wij in beide belastingsystemen, zowel Nederland als Zweden. De eerste 2 jaar zijn ingewikkeld en krijgen we hulp van onze accountant in Nederland. Mijn man blijft in beide systemen en ik zal na het jaar dat ik helemaal geen Nederlands inkomen meer heb, geen aangifte meer hoeven te doen in Nederland.  

De CAK-regeling en werken in Zweden

Op dit moment ben ik mij aan het oriënteren op een baan. Daarvoor zoek ik uit wat de gevolgen voor mijn verzekeringen en de belasting zijn. Bij inkomsten in Zweden zal ik in Zweden belasting gaan betalen, waardoor ik recht heb op de registratie bij de försäkringkassan.  

Het kan ook zijn dat ik eerst een tijdelijke baan heb, in dat geval is het bij beëindiging mogelijk terug te keren naar de CAK regeling (aldus het CAK). 

Volgens het servicekantoor kan ik mij dan ook aanmelden voor Arbetsförmedlingen en een uitkering. Maar hier komen, net als bij de Nederlandse WW/UWV rechten en plichten, bij kijken.  

Binnenkort breng ik weer een bezoek aan een servicekantoor om de toekomstige nieuwe situatie voor te leggen en vragen te stellen.  

Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!

Scroll naar boven