Mijn aanvraag persoonsnummer wordt steeds afgewezen, wat nu?

SOLVIT
Oplossingen voor problemen omtrent uw EU-rechten

Gaat u naar het buitenland (emigreren) en heeft u een probleem met een overheidsinstantie binnen de EU dan lost Solvit dit gratis voor u op.

Wanneer u naar een ander land verhuist, heeft u het recht om een gelijke behandeling te ontvangen als de burgers die daar wonen. Soms is dit niet het geval. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u keer op keer wordt afgewezen voor het Zweedse persoonsnummer. Dit ondanks dat u er volgens wet recht op heeft.

In dat geval kunt u het beste met de door de EU opgerichte instantie SOLVIT contact opnemen. Zij zullen dan voor u uitzoeken of er sprake is van discriminatie. Indien dat het geval is, zal SOLVIT u gratis ondersteunen bij het vinden van een rechtmatige oplossing.

Wat is SOLVIT?

SOLVIT werkt samen met overheidsinstanties in ieder EU-land en in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. SOLVIT is gratis.

De diensten worden voornamelijk online geleverd. Hoewel er zich in ieder land een SOLVIT-centrum bevindt, is de beste manier om contact met ze op te nemen via het formulier “hulp vragen aan SOLVIT“.

Vanaf de dag dat uw zaak door het SOLVIT-centrum (in het land waar het probleem zich voordeed) in behandeling is genomen, probeert SOLVIT binnen tien weken een oplossing te vinden.

Wanneer kan SOLVIT u hulp bieden?

SOLVIT kan u helpen als:

  • Uw EU-rechten als burger of als bedrijf zijn geschonden door overheidsinstanties in een ander EU-land
  • U met uw zaak (nog) niet naar de rechter bent gegaan (hoewel ze wel kunnen helpen als u alleen nog maar een administratief bezwaarschrift heeft ingediend ).

De inschakeling van SOLVIT heeft geen opschortende werking voor de formele of administratieve termijnen volgens de nationale wetgeving.

Waarmee kan SOLVIT u zoal helpen?

Wanneer kan SOLVIT u niet helpen?

  • als uw bedrijf problemen heeft met een ander bedrijf
  • als u als consument een probleem hebt
  • als u een schadevergoeding wilt
  • als u met uw zaak naar de rechter stapt (informele bemiddeling zoals SOLVIT biedt, is niet mogelijk als er al een formele of juridische procedure loopt).

Online aanvraagformulier voor hulp van SOLVIT

Door gebruik te maken van onderstaande knop wordt u direct doorverwezen naar het aanvraagformulier voor hulp van SOLVIT

Hoe werkt SOLVIT? – Instructiefilm

In de Engelstalige instructievideo wordt stap voor stap uitgelegd hoe SOLVIT u helpt.

SOLVIT voor burgers

SOLVIT voor bedrijven

Bronvermelding: SOLVIT

Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!

Scroll naar boven