groep lammetjes

Registratie van dieren en fokmateriaal
(voorheen Registratie van veehouderij)

Bron: JordbruksverketDe Zweedse landbouwraad

In de e-service moet u die een voorziening met landdieren runt of met fokmateriaal omgaat, de voorziening registreren. U moet registreren welke soorten u houdt, hoe groot de voorziening is, waar deze zich bevindt en hoeveel dieren u van plan bent te houden.

Nieuwe regels voor registratie van (pluim)vee

Op 21 april 2021 gaan er nieuwe regels in voor de registratie van (pluim)vee.
De nieuwe regels houden in dat u bij het houden van vee, ongeacht hoeveel, uw instelling bij de Zweedse landbouwraad – Jordbruksverket moet registreren. De registratieplicht geldt ook als u vee voor eigen gebruik houdt, zoals hobbykippen, paarden en in sommige gevallen zelfs huisdieren.

Een anläggningens registreringsnummer aanvragen

Voordat u de dieren kan aanmelden moet u zich registreren als anläggning (faciliteteit) . Uw instelling krijgt bij inschrijving een registratienummer. Heeft u al een produktionsplatsnummer, dan behoudt u hetzelfde nummer onder de nieuwe benaming anläggningens registreringsnummer.

Registreren zonder Personnummer

Mocht je niet in het bezit zijn van een Zweeds persoonsnummer of ‘samordningsnummer’ dan kun je ook gebruik maken van een fictief nummer. Dit nummer wordt bijvoorbeeld aangemaakt bij het kopen van een huis.

Registreren met een e-ID uit een ander EU land

Om de digitale diensten van de Zweedse Landbouwraad te gebruiken, hebt u een e-identificatie nodig die een Zweeds persoonlijk identiteitsnummer valideert. Op dit moment kunnen er geen internationale e-identificaties worden gebruikt om deze validatie uit te voeren.

Heeft u landdieren dan moet u deze registreren ook particulieren

Op 21 april treedt de nieuwe EU Diergezondheidsverordening in werking. Als u een voorziening met landdieren of fokmateriaal runt, moet u voor 21 april uw voorziening hebben geregistreerd. Een voorziening kan bijvoorbeeld een stal, een erf, een kamer of een weiland zijn. U bent het die de instelling runt die deze moet registreren, ook als u niet de eigenaar bent van of niet voor de dieren of het fokmateriaal zorgt.

De registratieplicht geldt voor alle dieren die op het land leven, behalve huisdieren in particuliere woningen. Hier is meer informatie over wat van toepassing is op de meest voorkomende diersoorten:

Soms is een volmacht nodig

Als u een andere persoon, een bedrijf, een organisatie of een andere rechtspersoon gaat vertegenwoordigen, moet u eerst een volmacht krijgen om in te kunnen loggen met uw persoonlijke e-identificatie.

Heeft u al een actieve volmacht om gegevens over productielocatie en veehouderij te rapporteren, dan geldt die volmacht ook voor het aanmelden van de voorziening.

Nieuwe concepten

Met de introductie van de nieuwe regels zijn enkele concepten veranderd:

  • Dierenverzorgers worden in de e-service aktör genoemd . De reden is dat de regels nu niet alleen betrekking hebben op dieren, maar ook op fokmateriaal.
  • De productielocatie wordt anläggning (faciliteit) genoemd . De reden hiervoor is dat de regels nu niet alleen betrekking hebben op productiedieren.
  • Produktionsplatsnummer / PPN / SE-nummer wordt anläggningens registreringsnummer.

Jaarlijkse registratiekosten

Nadat u zich heeft aangemeld, moet u een jaarlijkse vergoeding van SEK 50, – per faciliteit betalen. Er wordt een factuur naar je huis gestuurd. Het zijn dezelfde kosten voor alle faciliteiten, ongeacht de diersoort. Denk eraan om u uit te schrijven als u niet langer een instelling heeft waar dieren of fokmateriaal worden gehouden.

Neem een ​​productielocatie of faciliteit over

Als u een productielocatie gaat overnemen of een faciliteit die al een productielocatie nummer of een faciliteit nummer heeft, moet u dit melden aan de Zweedse Landbouwraad. Log hiervoor in op de e-service en selecteer Nieuwe faciliteit aanmaken. Als je bij de laatste stap van de registratie komt, schrijf je in het vakje ter notificatie dat je de bestaande productielocatie of faciliteit overneemt en welk SE-nummer van toepassing is.

Instructievideo’s voor de e-service

De video’s laten verschillende onderdelen van de e-service zien en hoe u zich kunt registreren. U moet op de cijfers in de linkermarge klikken om de verschillende delen van de film te starten.

Handleiding voor de e-service

In de handleiding ziet u de verschillende stappen die u moet doorlopen om u te registreren. Er zijn ook veelgestelde vragen en antwoorden over wat u moet invullen.

Het doel van de nieuwe regels

De nieuwe regels zorgen voor een betere en snellere opsporing van infecties bij het uitbreken van ziekten en voor de bestrijding van ziekten. Dit betekent op de lange termijn dat we onze dieren gezonder houden en dat u mogelijke beperkingen kunt vermijden. De nieuwe regels worden bepaald door de EU en zijn terug te vinden in de nieuwe EU-verordening Animal Health Law (AHL), ook wel de diergezondheidsverordening genoemd. 

Wat gebeurt er als ik de informatie niet (tijdig) registreer?

Als u uw instelling niet registreert, riskeert u bij een uitbraak zowel het opsporen van infecties als de beheersing ervan te compliceren. Niet in de laatste plaats kan het goed voor u zijn om de faciliteit te registreren en de informatie up-to-date te houden, zodat u op het juiste moment en op de juiste manier hulp kunt krijgen bij uitbraken en andere gebeurtenissen die u kunnen treffen.

Als u uw instelling niet registreert en de informatie up-to-date houdt, overtreedt u ook de EU-regelgeving en riskeert u sancties. U mag onder meer uw dieren of uw fokmateriaal niet verplaatsen als uw voorziening niet geregistreerd is. Niemand mag dieren of fokmateriaal van uw instelling ontvangen.

Vraagbaak

  • Bekijk meer vragen en antwoorden of stel uw eigen vraag hier (SE),
    Of neem contact opnemen met de klantenservice van Jordbruksverket.
Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!

Scroll naar boven