attefallshus back to basic Sweden

Wet en regelgeving bouwen attefallshus


Alles wat u moet weten over de regels voor een Attefallshus

We nemen de regels door die van toepassing zijn op b.v. hoogte, strandbescherming, bouwvergunningen, buren en meer.
Op 15 januari 2020 werd de wet gewijzigd zodat er nu bijgebouwen met 30 m² gebouwd kunnen worden. Vanaf 1 maart 2020 wordt dus attefallshus gebouwd met 30 m². Vanaf 1 augustus 2020 mogen ook bijgebouwen 30 m² groot zijn, voorheen slechts 25 m².

Het doel van de valhervormingen was om meer woningen te creëren door de mogelijkheid te bieden om kleine bijgebouwen en bijgebouwen te bouwen zonder bouwvergunning. Dit betekent dat de incidentenregels boven het uitgewerkte plan staan ​​dat de gemeente heeft gemaakt.

Regels in het kort voor attefallshus

  • De huizen kunnen worden gebouwd met keuken, badkamer en het hele jaar door bewoond. Deze gebouwen vallen onder nevenwoningen in het plan en het bouwrecht.
  • De bouwoppervlakte mag groter zijn dan 30 vierkante meter (vanaf 2020-03-01) voor complementaire woningen en 30 vierkante meter voor complementaire gebouwen (vanaf 2020-08-01)
  • De hoogste nokhoogte is 4 meter. Het woonoppervlak is ongeveer 20 vierkante meter maar hangt ook af van vindingrijkheid (er kan bijvoorbeeld een kelder of zolder worden gebouwd om de leefruimte te vergroten).
  • De woningen mogen zonder bouwvergunning worden gebouwd als ze 4,5 meter van de perceelgrens worden gebouwd, anders is toestemming van de buurman vereist.
  • De bouw van een valwoning moet worden gemeld bij de gemeente, ook als er geen bouwvergunning nodig is.
  • Een vereiste voor het bouwen van een valwoning is dat er een hoofdgebouw op het terrein staat.
  • Er mag aan een bestaande woning worden bijgebouwd tot maximaal 15 m² .
attefallshus regels
Schema wet- en regelgeving voor het plaatsen van een bijgebouw

Nieuw voorstel aangenomen door de Riksdag – ook bijgebouwen mogen 30 m² worden gebouwd

Ook bijgebouwen vallen vanaf 1 augustus 2020 onder de Attefall huisregels en kunnen tot 30 m² bebouwd worden ten opzichte van de vorige 25 m². Dit betekent dat zelfs eenvoudigere gebouwen zoals garages, opslag, etc. en die niet voor woningbouw gebruikt mogen worden, zonder bouwvergunning gebouwd mogen worden zolang aan de incidentregels wordt voldaan en je dus 5 vierkante meter extra krijgt.

Voorstel tot wijziging bouwvergunning voor attefallshus

In de zomer van 2021 is een voorstel gepresenteerd dat tot doel heeft een bouwvergunning aan te vragen voor attefallshus. Over het algemeen verandert er niets voor de bouw van attefallshus, behalve dat je een bouwvergunning moet aanvragen die getoetst wordt aan de huidige attefallsregels. De attefall-regels staan ​​boven het gedetailleerde plan, wat betekent dat zolang aan de regels wordt voldaan, een eventuele bouwvergunning doorgaat. Het doel van de hervorming is om potentiële zwarte gebouwen te vermijden en een beter overzicht te krijgen van wat er gebouwd wordt. Het grote nadeel is daarentegen een groter en langduriger proces bij de gemeente, waarbij soms moet worden gewacht op een besluit, en dat er mogelijk een vergoeding is voor het afhandelen van een bouwvergunning.
Dit is tot nu toe slechts een voorstel en moet nog worden onderzocht

Bron:// https://www.attefallshus.se/regler/
Vertaald met Google trasnlate. Back to Basic Sweden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertaling- of typ fouten.

Share the love

Deze inhoud is eigendom van Back to basic Sweden.
Dupliceren is NIET toegestaan!!